generator

Wat kost Dutch Building Design?

Via deze pagina kunt u een offerte op vragen voor een nieuwbouw of verbouw van een gebouw, het plaatsen van een bijgebouw of een combinatie van deze.

Voordat u de offerte aanvraag gaat invullen zijn er een aantal gegevens die bekend moeten zijn om een goede offerte te kunnen genereren/aanvragen.

Verbouwen van een pand

Ten behoeve van een verbouw project dient u de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

Heeft u een kloppende bestaande tekeningen in bezit?

Heeft u bestaande tekeningen van het pand die u wilt verbouwen? Hierbij is het van belang dat deze tekening ook klopt met de huidige toestand waarin het gebouw zich verkeert.

Mocht u nog geen bestaande tekening hebben, kunt u bij uw gemeente bestaande tekeningen van uw pand op vragen. Vaak ontvangt u dan een in gescande tekening als pdf van uw gebouw of kunt u het dossier inzien om zo foto’s kopieën of scans te laten maken .

Wat is de huidige oppervlakte van uw pand?

U dient na te gaan hoe groot het huidige pand is welke u wilt verbouwen. Deze oppervlakte kunt op verschillende manieren bepalen.

1: u kunt de oppervlakte wellicht vinden in uw aankoop brochure

2: u kunt de oppervlakte van uw pand opvragen via onderstaande website:

Hoeveel oppervlakte wilt u intern verbouwen?

Denk alvast goed na over wat u in het huidige pand zou willen verbouwen. Betreft het een klein gedeelte van het gebouw of wilt u het pand grootschalig opnieuw gaan indelen / verbouwen.

Hoeveel oppervlakte wilt u er nieuw bij aan/op bouwen?

Hoeveel verdiepingen gaat het pand krijgen?

U dient aan te geven hoeveel verdiepingen het huidige pand heeft.

Ook dient u op te geven hoeveel verdiepingen het pand gaat krijgen.

Het aantal verdiepingen dient u aan te geven in de calculator inclusief de begane grond , kelder etc.

Hoeveel wooneenheden / bedrijfseenheden heeft het huidge pand en hoeveel krijgt het verbouwde pand

Wilt u bijvoorbeeld alleen 1 enkele woning bouwen kunt u hier 1 in vullen. Als u bijvoorbeeld 10 woningen of 10 appartementen wilt bouwen dan vult u 10 eenheden in.

Nieuwbouw

Ten behoeve van een nieuwbouw project dient u de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

Hoeveel oppervlakte wilt u nieuw bouwen (in m2)?

Om dit te bepalen kunt u de volgende mogelijkheden toepassen.

-1 De projectvoorbeelden op onze site staan de oppervlakte bijgeschreven.

-2 Als u wel de m3 weet maar niet hoeveel oppervlakte dit is kunt u de m3 delen door ca. 3,5m. Globaal weet u dan ongeer de m2 van het pand.

-3 U kunt elke ruimte welke u in het wensenlijst heeft in m2 bepalen en bij elkaar optellen. doe dit voor alle ruimten die u zou willen. van woonkamer, keuken, eetkamer, slaapkamers, hobby ruimten, loungeruimten tot en met de badkamer, toiletten , bijkeuken en bergingen/zolder. Neem vervolgens ca 10% extra bij voor overige ruimten zoals gangen, entree en hal.

Hoeveel verdiepingen gaat het pand krijgen?

Dit is inclusief de begane grond , kelder etc.

Hoeveel wooneenheden / bedrijfseenheden krijgt het pand

Wilt u bijvoorbeeld alleen 1 enkele woning bouwen kunt u hier 1 in vullen. Als u bijvoorbeeld 10 woningen of 10 appartementen wilt bouwen dan vult u 10 eenheden in.

Bijgebouw

Het kan zijn dat u bij uw verbouw of nieuwbouw project ook een losstaand bijgebouw wilt bouwen. Als u deze door ons wilt laten ontwerpen of uit wilt laten tekenen dient u de volgende gegevens in te vullen.

BELANGRIJK: Een vrijstaand bijgebouw omvat ondergeschikte gebouwen zoals garages, bergingen of schuren. Als u echter een bijgebouw wilt gebruiken als ruimte voor doeleinden zoals een kantoor, B&B, mantelzorg, attelier, etc. (oftewel een ruimte voor het verblijven voor personen), moet dit worden ingevoerd als nieuwbouw en niet als bijgebouw.

Hoeveel oppervlakte (in m2) wilt u als bijgebouw bouwen ?

U kunt de oppervlakte bepalen op dezelfde manier zoals staat omschreven bij nieuwbouw. Er is alleen 1 groot verschil. Bij nieuwbouw hoeft u de overkappingen niet mee te rekenen maar bij een losstaand bijgebouw dient u dit wel te doen.

Hoeveel verdiepingen gaat het bijgebouw krijgen?

U hoeft het aantal verdiepingen niet in te vullen. Wel dient u de oppervlakte van een verdieping mee te nemen in het totaal!